CÁC GÓI KHUYẾN MÃI TRẢ SAU VIETTEL

Đăng nhận xét
Các gói khuyến mãi trả sau Viettel được đăng ký thông thuê bao di động qua hai hình thức. Một là đăng ký mua sim số mới hoặc hai là chuyển đổi số điện thoại đang sử dụng sang hình thức trả sau.


Các gói khuyến mãi di động cho thuê bao trả sau Viettel

CÁC GÓI KHUYẾN MÃI ĐANG CÓ HIỆU LỰC DÀNH CHO THUÊ BAO TRẢ SAU VIETTEL

Tên Gói
Khuyến
 Mãi
Phí
Tham
Gia
CTKM
(đồng)
Thuê
 Bao Tháng
Gọi
Nội
Mạng
(Phút)
Gọi
Ngoại
Mạng
+
Quốc Tế

(Phút)
Data
Tốc
Độ
Cao
Tốc độ Truy cập khi Hết LL data
TĐC
T8080,000Miễn Phí            300  ---Xem thêm >>
T100100,000Miễn Phí         1,000  10--Xem thêm >>
T150150,000Miễn Phí         1,500  50--Xem thêm >>
B150150,000Miễn Phí            500  -3GB128kbpsXem thêm >>
B250250,000Miễn Phí         2,000  -8GB256kbpsXem thêm >>
B250X250,000Miễn Phí         2,000  1003GB128kbpsXem thêm >>
B400400,000Miễn PhíMiễn Phí 60 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi10015GB256kbpsXem thêm >>
B500500,000Miễn PhíMiễn Phí 60 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi15030GB1MbpsXem thêm >>
T100X100,000Miễn Phí20050--Xem thêm >>
B100100,000Miễn Phí200-3GBDừng TCXem thêm >>
B200200,000Miễn Phí500-8GB256kbpsXem thêm >>
T200200,000Miễn Phí500150--Xem thêm >>
B700700,000Miễn PhíMiễn Phí 60 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi30015GB256kbpsXem thêm >>
B10001,000,000Miễn PhíMiễn Phí 60 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi50030GB1MbpsXem thêm >>

CẬP NHẬT TIN KHUYẾN MÃI GÓI TRẢ SAU VIETTEL TỪ THÁNG 10/2018

  • - Có 4 gói khuyến mãi trả sau không còn hiệu lực là: gói B250; B250X; T100 và gói T150.
  • - Ưu đãi thoại ngoại mạng sẽ được thay đổi thành ưu đãu gọi ngoại mạng + gọi quốc tế.
  • - 6 gói addon trả sau được bổ sung thêm vào chương trình khuyến mãi là: T100X; T200; B100; B200; B700; và B1000.
Hai gói addon B500 B1000 là hai gói khuyến mãi đặc biệt, lưu lượng truy cập tốc độ cao không giới hạn.

trungkien.tk
» Just wanna say hi to all.. ^_^

Related Posts

Đăng nhận xét